Finja Papper till plast

Tua Broderick Timelapsefilm

Att gå från traditionella papperssäckar till motsvarigheten i plast kan tyckas kontroversiellt. Men det handlar om hållbarhet och det handlade om att visa på skillnaden. Broderick Productions satte upp en stillbildskamera och fotograferade en pappers- och en plastsäck, en bild per tionde sekund under två månader, från oktober till december. Tydligare än så går det knappast att visa på argumenten för plast – och nackdelarna med papper.