ROI Rekrytering – Halva Jobbet

Tua Broderick Reklamfilm

”Halva jobbet” är filmen som visar att rekrytering blir så mycket enklare när ROI Rekrytering gör halva jobbet åt företagets HR-avdelning. Samtidigt ville man nå ut fler företag och presumtiva uppdragsgivare.
I projektet samarbetade Broderick Productions med SmartFilm.

Cancerkompisar

Tua Broderick Reklamfilm

Cancerkompisar är en ideell förening som stöder anhöriga till personer som drabbats av cancer. De behövde en film för att nå ut med sitt budskap till så många som möjligt. Vi tog fasta på anhörigas tankar och känslor och skapade denna film för att förmedla att alla kan få stöd och att ingen är ensam i sin kamp.

EASD

Tua Broderick Reklamfilm

EASD höll sitt femtioförsta årsmöte i Stockholm 2015 och till det tillfället skapade Broderick Productions en reklamfilm som sågs av konferensens över 16 000 deltagare.
Under åren 2014 och 2015 visades filmen både i Europa och i USA.