Future by Lund – Space

Tua Broderick Eventfilm

Det är en smart idé att sammanfatta kurs på film! Den här filmen är från en endagarskurs som Future by Lund höll med en, numera Lundabaserad, forskare från NASA. Filmen inkluderar även vissa övningar och ett urval av de frågor som togs upp under dagen.

Finja Murbruk Exakt

Tua Broderick Eventfilm

Finjas Murbruk Exakt är ett totalt mursystem som revolutionerat byggbranschen genom att vara både enkelt och effektivt. På film blev fördelarna mycket tydliga och med svensk och norsk speakertext informerade den Finjas leverantörer i Skandinavien. Enkelt och effektiv, som sagt!

Wearables Pop up lab

Tua Broderick Eventfilm

Wearables, teknologi som man har på sig, blir mer och ner populärt och designat. Ideon Agora i Lund arrangerade en endagsmässa som visade diverse nya digitala designer och den nytta sporten kommer att kunna ha av denna teknik. Vi ombads att skapa en kärnfull sammanfattning av dagen som sedan också användes i Ideon Argoras marknadsföring av liknande event.

MVIC Symposium

Tua Broderick Eventfilm

Filmen sammanfattar ett symposium på Medicon Village: Future Opportunities on Inhalation.