CLS

Tua Broderick Dokumentationsfilm

Varje år ber CLS – Clinical Laserthermia Systems AB – Broderick Productions att dokumentera företagets årsstämma. Genom film kan alla involverade ta del av CLS årsberättelse.